Rapporter och debatt

Här samlar vi rapporter, debattartiklar och andra längre texter som ger nytt ljus på aktuella frågor, eller fungerar som en faktabas. Texterna finns antingen som länkar till andra hemidor, eller bifogade under varje rubrik som pdf- eller word-filer.

Occupation inc.

En rapport från Human Rights Watch om hur företag bidrar till Israels kränkningar av palestinska rättigheter

Vittnesmål från operation "protective edge"

Bifogat finns Breaking the silence-rapporten om det israeliska kriget i Gaza 2014, med 111 vittnesmål från deltagande soldater.

Mellanöstern på dagordningen i EU 22 juli

På europeiska rådet för utrikesfrågors månatliga möte den 22 juli kommer frågor kring Egypten, Syrien, Libanon och fredsprocessen i Mellanöstern att avhandlas. Bifogat finns ett bakgrundsdokument inför mötet.

 

Diskriminerande lagar

Det finns en mängd lagar i Israel och på de ockuperade områdena som diskriminerar mot palestinier.

Sammanställning av alla diskrimerande lagar»

Lagar från den senaste uppdateringen (2012)»

Unicef-rapport om fängslade barn

En rapport om underåriga i israeliskt militärt förvar. Man har funnit att omyndiga systematiskt fängslas, med stora brister i rättssäkerheten, på ett sätt som saknar motstycke i andra länder. Rapporten innehåller också 38 rekommendationer om förbättringar.

EU-rapport om läget i Östra Jerusalem (2010, 2011 och 2012)

FN-utredning om ockupationens konsekvenser

FNs Fact-Finding Mission, en oberoende internationellgrupp har undersökt vilken påverkan de israeliska bosättningarna har på medborgerliga, poltiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för palestinier i de ockuperade områdena. En icke-antagen version av deras rapport finnd bifogad.
Rapporten kom till som en konsekvens av Resolution 19/17 som också är bifogad.

FN-bulletiner om det humanitära läget

Förenta Nationernas "Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
occupied Palestinian territory" utkommer regelbundet med lägesrapporter från de ockuperade områdena. Här bifogas

* En översikt från januari 2011
* En fokusrapport om hur Israel systematiskt inskränker rörelseutrymmet i område C
* Ett faktablad om den humanitära situationen i område C
* En fokusrapportom begränsad rörlighet på Västbanken

Bosättningarnas ockupationskalas

Al Haqs åsiktsdokumentet "Feasting on the occupation" om illegitimit producerade jordbruksvaror och det ansvar som EUs medlemsländer har att sluta importera dem.

EU-rapport om bosättarvåld (2011 och 2012)

Två rapporter om det ökande våldet från bosättare i oPt (occupied Palestinian territories) har läckt ut till almänheten.

2011»

2012»